10 Sierpień 2019
Kategoria: Aktualności, złoto
10 sierpnia 2019,
 Off

Złoto od niepamiętnych czasów jest traktowane jako metal szlachetny. Ten błyszczący kruszec przez tysiąclecia wykorzystywany był do wyrobu monet i biżuterii. Obecnie złoto jest doskonałym sposobem na zabezpieczenie swoich funduszy, ponieważ jego ceny nie mają korelacji z rynkiem akcji lub mają korelację wręcz ujemną.

Czy w Polsce wydobywa się złoto?

Zasadniczo złoto występuje na całym świecie, dlatego też to kraje o największej powierzchni przodują w wydobyciu. W rankingu prowadzą Chiny, a także Kanada, Rosja i Stany Zjednoczone. Obecnie w Polsce wydobycie złota jest marginalne, ponieważ cenny kruszec znajduje się niejako „przy okazji” poszukiwania innych surowców. W czasach średniowiecznych Polska była jednak istotnym producentem tego surowca. Duże zyski generowały między innymi kopalnie w Złotoryi w Złotym skoku oraz w Górach Opawskich. 

Proces wydobycia złota

Złoto niezwykle rzadko znajduje się w postaci kilku centymetrowych bryłek. Najczęściej złoża tego surowca występują jako złoty pył, który wydobywa się wspólnie z ziemią. Następnie ziemię płucze się w pojemnikach z wodą. Złoty pył osadza się wtedy na dnie pojemnika, z uwagi na jego ciężar. Pozyskany w ten sposób kruszec odznacza się zawartością złota od 70-90%, dlatego też konieczne jest jego dalsze przetopienie w celu uzyskania sztabek czystego kruszcu, które pozwala zakupić skup złota Gorzów. Aby wytworzyć ze złota biżuterię, konieczne jest natomiast stworzenie odpowiedniego stopu, ponieważ czyste złoto jest bardzo plastyczne i podatne na uszkodzenia.

Skąd biorą się ceny w skupach złota?

Na wielu światowych giełdach notuje się złoto, jednak na za kształtowanie się ceny za gram tego kruszcu odpowiada przede wszystkim giełda Londyńska. Skup złota w Gorzowie na bieżąco aktualizuje swoje ceny w oparciu o notowania na światowych rynkach. Oczywiście do ustalonej ceny skupu i sprzedaży złota doliczana jest odpowiednia prowizja od usługi wymiany złota na gotówkę. Złoto jest surowcem, dlatego też na jego cenę wpływa przede wszystkim popyt oraz podaż. To właśnie to sprawia, że ten szlachetny kruszec stanowi doskonały sposób na zabezpieczenie portfela inwestycyjnego. Oczywiście najlepiej jest lokować oszczędności w złocie o wysokiej próbie.