30 Maj 2019
Kategoria: złoto
30 maja 2019,
 Off

Interesy, czyli transakcje biznesowe, to miernik sukcesu gospodarczego. Pojęcie złoty interes można rozumieć dwojako: zbycie złota w punkcie skup złota Gorzów, co oznacza dosłownie opłacalną transakcję dokonaną z udziałem złota; w znaczeniu przenośnym złoty interes to przedsięwzięcie, gdzie przy zastosowaniu niewielkich nakładów i minimum wysiłku, uzyskuje się w krótkim czasie ogromne zyski.

Najlepszy kontrakt w historii gospodarczej świata
Za najbardziej spektakularny i tym samym opłacalny złoty interes uznaje się powszechnie fakt sprzedaży Alaski. Będąca w posiadaniu Rosji od czasów Piotra Wielkiego, nigdy nie została zasiedlona (szacuje się, że mieszkało tam około 400 Rosjan). Rosjanie nie mieli dosyć pieniędzy, aby zagospodarować Alaskę i militarnie poradzić sobie w tym rejonie Pacyfiku.

W połowie wieku XIX, gdy rządy w Rosji sprawował car Aleksander II Romanow, kraj pogrążył się w kryzysie gospodarczym wywołanym przegraną w Wojnie Krymskiej. Car zadecydował o sprzedaży odległych zamorskich terenów Stanom Zjednoczonym.

Namawianie do transakcji
Prezydent USA Andrew Johnson do negocjacji wyznaczył sekretarza stanu Williama H. Stewarda. Niewiele brakowało, żeby Izba Reprezentantów odrzuciła projekt transakcji. Zabiegi Stewarda były jednak na tyle skuteczne, że terytorium o powierzchni ponad 1,5 mln kilometrów kwadratowych udało się zakupić za kwotę 7,2 mln dolarów. Obecna wartość transakcji to tylko 122, 6 mln dolarów!

Przez lata wyśmiewano i krytykowano zakup Alaski – nazywano ten fakt „szaleństwem Stewarda” a kupiony teren określano pogardliwie jako „ogród białych niedźwiedzi”.
O prawdziwej wartości terytorium na północnym krańcu kontynentu przekonali się Amerykanie, gdy w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku w Klondike odkryto bogate złoża złota. Kraj ogarnęła ”gorączka złota”, a na Alaskę przybywały tysiące osadników z całego terytorium USA.

Jeszcze bardziej związki z Alaską umocniło wykorzystanie militarnych walorów tego terytorium, które odegrało znaczną rolę w okresie II wojny a następnie w czasach tak zwanej zimnej wojny.
W 1959 roku uroczyście włączono Alaskę do terytorium USA jako 49 stan.

A Rosjanie? Rosjanie uważają sprzedaż Alaski za najgorszą decyzję gospodarczą w historii i żałują do dziś…

Nie żałuj, zobacz aktualny cennik skup złota Gorzów.